Helyi védett természeti területNatura 2000

Mi az a Natura 2000?

Az Európai Unió ökológiai hálózata, amely közösségi jelentőségű élőhelyek, állat- és növényfajok védelmére kijelölt területekből áll. 

Ezeket a területeket, két uniós irányelv, a madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (43/92/EGK) irányelv alapján kötelezően ki kellett jelölnie   minden tagországnak, így  Magyarországnak is. 
Ezek jelentős része már korábban is védett természeti terület volt, például egy nemzeti park része. 


Elmaradt párbeszéd, megkésett támogatás

Az ökológiailag értékes területek, azaz a Natura 2000 területek is, sokszor emberformálta tájak, sőt, jelentős részük olyan, ahol évszázadok óta az adott terület adottságaival harmonizáló mezőgazdasági tevékenység zajlik. 

 A Natura 2000 területek kijelölésekor a gazdálkodókkal és a földtulajdonosokkal való egyeztetés a hírtelen jött Uniós tagság miatt elmaradt, és sokan csak a földhivatali bejegyzésből értesültek arról, hogy földjük Natura 2000 területté vált. Ráadásul a gazdáknak a kihírdetéstől kezdve gondoskodniuk kellett arról, hogy területüket ökológiailag jó állapotban tartsák, azaz megmaradjon a fajgazdag gyep, vagy kikelhessen rajta a túzokfióka, stb.

Az együttműködésért támogatás jár, ezek bevezetése azonban egyes élőhely típusok esetében sokat késett, másoknál pedig a mai napig hiányzik. Mi segítünk a Natura 2000 területek kezelésében

Az „Összefogással természeti értékeink megőrzéséért” projekt keretében készítünk egy gyakorlati útmutatót, és eljuttatjuk azt a földhasználókhoz. Csoportosítjuk a hasonló kezelést igénylő élőhely típusokat, bemutatjuk azok természeti értékeit. Egyszerű, konkrét, követhető javaslatokat adunk ahhoz, hogy mit, mikor, hogyan érdemes elvégezni annak érdekében, hogy hosszú távon is megőrizhessék területük természeti értékeit. 
2013 őszétől a kiadvány anyagát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által működtetett Natura 2000 honlapról is letölthetik majd az érdeklődők.